Anta AB – strategiskt stöd och interimchef

Anta Interim Management erbjuder temporär verksamhetsstyrning i form av styrelserepresentation eller stöd i strategiska frågor till bolagsledning och ekonomifunktioner.  www.antaab.se

Antaab-strategiskt-stod