KFi – Kommunforskning i Västsverige

Kommunforskning i Västsverige, KFi, bedriver forskning i kommuner och landsting inom områdena redovisning, organisering, styrning, hälso- & sjukvård, ledarskap, granskning & upphandling samt strategisk innovation & utveckling. www.kfi.se