Identitet via ekonomiska rapporter

 

Årsredovisningen är också ett instrument i  ert varumärkesbyggande. Den ger er ytterligare ett tillfälle att visa upp er identitet. Detsamma gäller förstås delårsbokslutet, budgeten, kortversionen av årsredovisningen.

Och med hjälp av bilder, grafik och ett förenklat språk blir den ekonomiska informationen lättare att ta till sig. Dessutom avlastas ekonomiavdelningen under en hektisk tid på året.

Vi har närmare 20 års erfarenhet av att göra layout och original till årsredovisningar. Hittills har vi samarbetat med tolv kommuner och kommunala bolag i Västra Götalands län, men vänder oss även till privata företag. Exempel på uppdragsgivare är Öckerö, Alingsås och Hallands Hamnar. Vissa har vi haft uppdrag åt sedan 2000.

Vi utgår från er grafiska profil på ett kreativt sätt eller skapar en unik design som passar just er vad gäller färg, form och bildtema. Och vi redigerar era texter på ett enhetligt sätt och rubriksätter dem konsekvent.

Vår produktion innebär:

  •  Analys och struktur av budskap/innehåll
  •  Textbearbetning, språkgranskning, korrekturläsning
  •  Val av typografi, färger, bildtema
  •  Originalritning av grafik, som diagram, tabeller och organisationsschema
  •  Projektledning
  •  Flera pdf-korrektur
  •  Pdf-fil till er hemsida
  •  Förmedling av tryck, övervakning av tryckproduktion