Roll-up-ställ 3NS

Roll-up-ställ för 3NS – Trenivåsamverkan, som ordnar samverkansövningar för att olika organisationer ska lära sig att samarbeta på ett effektivt sätt i krissituationer.

(Klicka nedan för större bild)