Årsredovisning 2015 Öckerö kommun

Grafisk form och original till Öckerö kommuns årsredovisning – med vackra bilder på olika stenformationer från trakterna, av Tore Hagman.

Innehall_Ockero_2015

 

Kapitelsida_Ockero_2015