Övergripande design, SmartStoring Magazine

Övergripande design av magasin på svenska resp. engelska för SmartStoring. Och detaljerad layout av framsida, innehållsförteckning och helsidesannonser.