Kortversion Öckerö årsredovisning 2015

Folder som i korthet presenterar innehållet i Öckerö kommuns årsredovisning 2015. Skickades ut till samtliga hushåll i kommunen.

Uppslag_kort_Ockero_15