Årsredovisning för Marks kommun

Adekvat Form producerade åren 2005–2010 årsredovisningar åt Marks kommun. Bildeteman med lokal anknytning: textil, konst, mossa, kommuninvånare.

Mark_08_fram