Identitet i tryck

Presentationsmaterial Fibre Development

  Fibre Development förser industrin i Skandinavien och andra delar av världen med papper och kartong. 2014 tog Adekvat Form fram logotype, visitkort och folder.

Logotype – Concept by Billeqvist

Malena Billeqvist erbjuder sköna behandlingar för ett skönare liv: massage, akupunktur, skönhetsbehandlingar, yogaklasser, event och spännande samarbeten med andra.

Produktbroschyr PEMA Control

Broschyr som presenterar de olika produktområdena hos PEMA Control, som sysslar med mätteknik för flöde, gas och densitet.

Inbjudan Chefsdagen 2015, KFi

Kursinbjudan för Chefsdagen, arrangerad av Kommunforskning i Västsverige som forskar om ekonomi och organisation i kommuner och landsting.

Årsredovisning 2015 Öckerö kommun

Grafisk form och original till Öckerö kommuns årsredovisning – med vackra bilder på olika stenformationer från trakterna, av Tore Hagman.  

Årsredovisning 2016 Hallands Hamnar

Vi gjorde layoutproduktionen och valde bilder till årsredovisningarna för Varbergs respektive Halmstads hamnar, som ingår i bolaget Hallands hamnar.  

Bokomslag Johan Berlin, forskare

Omslag till Johan Berlins bok ”Ledarskap och beslutsfattande i psykiatriska team” för hälso- och sjukvårdspersonal, forskare, politiker och patienter.

Roll-up-ställ 3NS

Roll-up-ställ för 3NS – Trenivåsamverkan, som ordnar samverkansövningar för att olika organisationer ska lära sig att samarbeta på ett effektivt sätt i krissituationer.

Årsredovisning för Marks kommun

Adekvat Form producerade åren 2005–2010 årsredovisningar åt Marks kommun. Bildeteman med lokal anknytning: textil, konst, mossa, kommuninvånare.

Årsredovisning 2015 Hallands hamnar

Vi gjorde layoutproduktionen och valde bilder till årsredovisningarna för Varbergs respektive Halmstads hamnar, som ingår i bolaget Hallands hamnar.

Presentationsbroschyr träningsanläggning

Broschyr som presenterade Lerums Sportcentrum och riktade sig till företag för att visa på de positiva effekterna av träning för såväl människorna själva som företaget de är anställda av.